Opći uvjeti poslovanja

Ovi uvjeti definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i reklamacije proizvoda ponuđenih na našim internet stranicama. Prodavatelj proizvoda je OPG Mlinarić sa sjedištem na adresi Ulica Tome Blažeka 7, 10000 Zagreb. OIB: 73908272921. Internet stranice www.opg-mlinaric.hr su u vlasništvu OPG Mlinarić  (u daljem tekstu OPG Mlinarić, prodavatelj). Ukoliko ugovorne strane ne dogovore drugačije, na uvjete poslovanja primjenjuju se prvenstveno Opći uvjeti poslovanja prodavatelja objavljeni na ovoj stranici te važeći propisi, prvenstveno Zakon o zaštiti potrošača, osobito u dijelu u kojem navedeni zakon regulira pitanje ugovora sklopljenih na daljinu, NN 41/14, glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu.

Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja izvrši kupnju. Online kupac je posjetitelj stranice www.opg-mlinaric.hr koji popuni elektronsku narudžbu i naruči (kupi) barem jedan proizvod. Korisnik je svaki posjetitelj ovih stranica.

Sklapanje ugovora putem web stranice www.opg-mlinaric.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu. Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.
Ugovor je sklopljen kada prodavatelj prihvati ponudu kupca te sve navedeno na stranicama www.opg-mlinaric.hr predstavlja poziv na stavljanje ponude. Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji, ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac iz nekog razloga ne preuzme pošiljku te se ista vrati prodavatelju, prodavatelj neće ponoviti druge dostave.
Sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja su i Izjava o privatnosti i sigurnosti osobnih podataka.  Ukoliko se korisnik ne slaže s Općim uvjetima poslovanja i Izjavom o privatnosti i sigurnosti osobnih podataka, dužan je napustiti i ne koristiti web stranicu www.opg-mlinaric.hr.
Sadržaj web stranice www.opg-mlinaric.hr je dostupan na hrvatskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

GLAVNA OBILJEŽJA PROIZVODA
Kupac se upoznaje s glavnim obilježjima proizvoda na web stranici www.opg-mlinaric.hr.
Prodavatelj zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude na stranicama bez prethodne najave. Uz fotografiju proizvoda nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda i njegova cijena. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja.

POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA
Kupovina se obavlja na web stranicama www.opg-mlinaric.hr ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže. Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu kupca da je prethodno pročitao i razumio Opće uvjete poslovanja, da je na iste pristao i da je upoznat da je to narudžba s obvezom plaćanja.
Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Prodavatelj ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Kupac će elektronskom poštom biti obaviješten o potvrdi narudžbe (primitku elektroničke poruke koja sadrži ponudu kupca) i slanju paketa.
U slučaju da iz bilo kojeg razloga nismo u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem ćemo, telefonom ili e-porukom, stupiti u kontakt u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda, otkazivanja naručenog proizvoda ili dogovora novog roka isporuke. U slučaju nemogućnosti isporuke naručenog i plaćenog proizvoda prodavatelj će izvršiti povrat novčanih sredstava.
Kupovinu proizvoda i/ili usluga u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti (potpuno ili djelomično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici. Kupovina se obavlja naručivanjem dostupnih proizvoda koje kupac bira na temelju fotografije i osnovnog opisa.
U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe kupac može kontaktirati prodavatelja na adresu e-pošte info@opg-mlinaric.hr.

NARUČIVANJE PROIZVODA
Klikom miša na ikonu “Dodaj u košaricu” odabrani proizvod dodaje se u košaricu. Stavljanjem proizvoda u košaricu proizvod nije rezerviran niti naručen niti kupljen. Kupac može nastaviti dodavati proizvode klikom na „Nastavite kupnju“ ili izvršiti pregled košarice klikom na ikonu košarice ili završiti proces odabira proizvoda klikom na „Kreni na plaćanje“. Kada kupac završi proces odabira proizvoda klikom na “Kreni na plaćanje“ preusmjerit će se na stranicu gdje popunjava osobne podatke za dostavu,  odabire način plaćanja, unosi kod ukoliko posjeduje kupon ili poklon bon, stavlja dodatne napomene ukoliko ih ima. Kupnju nije moguće nastaviti bez označavanja kućice “Pročitao/la sam i slažem se s općim uvjetima poslovanja” čijim označavanjem kupac potvrđuje da je pročitao i razumio ove Opće uvjete poslovanja te da se sa istima slaže i označavanjem kućice. Klikom na „Promijeni sadržaj košarice“ kupac može izmijeniti sadržaj košarice. Ukoliko se kupac slaže sa kupnjom proizvoda koji su u košarici može kliknuti na ikonu „Naruči“. Nakon što kupac pritiskom na ikonu “Naruči” izvrši narudžbu, prodavatelj će na adresu e-pošte kupca poslati Opće uvjete poslovanja zajedno s potvrdom narudžbe te brojem iste kojom potvrđuje da je narudžba kupca zaprimljena i u procesu obrade. Prodavatelj će kupcu poslati na adresu njegove e-pošte potvrdu o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru zajedno s potvrdom da je paket poslan. Ukoliko kupac ne primi naručene proizvode koje je platio u roku od 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od izvršenog plaćanja, odnosno 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od sklapanja kupoprodajnog ugovora s ugovorenim plaćanjem po primitku, dužan je obavijestiti prodavatelja o istom na adresu e-pošte info@opg-mlinaric.hr. Ukoliko kupac nije zaprimio potvrdu kupnje putem e-pošte u roku od 72 sata ili nije moguće pristupiti usluzi na način naveden u e-poruci, dužan je kontaktirati prodavatelja na adresu e-pošte info@opg-mlinaric.hr.

CIJENA PROIZVODA I NAČIN PLAĆANJA
Sve navedene cijene izražene su u hrvatskim kunama. U cijene proizvoda nisu uračunati troškovi dostave koji će biti posebno navedeni prilikom naručivanja te dodani ukupnom iznosu narudžbe. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti te u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije ili posebne ponude.
Kupac naručene proizvode može platiti :

Plaćanje gotovinom – Plaćanje pouzećem omogućava Vam da prilikom dostave na adresu koju ste naveli kao adresu dostave, platite iznos narudžbe. Uplatu možete izvršiti isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke. Plaća se cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.

Plaćanje kreditnom karticom –  korisnika se nakon potvrde narudžbe preusmjerava na stranice davatelja usluge online naplate “Corvus Pay”.


Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. CorvusPay sustav osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih i osobnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Pay sve prikupljene informacije smatra tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.
Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu na gore opisani način ima pravo, ne navodeći razloge za to, može jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik/dostavljač, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem Obrasca za jednostrani raskid Ugovora i koji se može elektronički ispuniti i poslati na mail adresu: info@opg-mlinaric.hr. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora, Prodavatelj će dostaviti, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Ako Kupac jednostrano raskine Ugovor, izvršit će se povrat novca koji je Prodavatelj primio od Kupca, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada Prodavatelj od kupca zaprimi Zahtjev za jednostrani raskid Ugovora. Troškove povrata robe snosi Kupac. Povrat novca izvršit će se tek nakon što roba bude vraćena Prodavatelju. Kupac je robu dužan vratiti odmah, a najkasnije u roku 8 dana od dana kada je Prodavatelju uputio odluku o jednostranom raskidu. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima, te ukoliko se isti ne dostave u roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe, te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

DOSTAVA
Troškove dostave, u iznosu od 10,00 kuna plaća kupac. Dostava proizvoda vrši se putem HP-a, unutar Republike Hrvatske. Prodavatelj prije svake isporuke proizvoda provjerava ispravnost naručenog proizvoda.
Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja ili ako je paket otvoren i nije zatvoren sa originalnom trakom. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti prodavatelju uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak. Za pošiljku koja je uredno zaprimljena od strane kupca smatra se da nije bilo oštećenja.
Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA
Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju bit će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje. To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.